Pomoc doraźna - Gdańsk

UWAGA! Na czas stanu epidemicznego postępujemy zgodnie z komunikatami MZ i GIS, ogłaszanymi w telewizji i internecie.


Po godzinach pracy przychodni i w dni wolne od pracy pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej i zabiegów pielęgniarskich w przychodniach dyżurujących:

  • Szpital COPERNICUS al. Jana Pawła II 50  tel. 58 768 46 84
  • Przychodnia Kolejowa ul. Powstańców Warszawskich 1/2  tel. 58 764 06 40
  • Szpital Dziecięcy Polanki ul. Polanki 119  tel. 58 550 93 05
  • Szpital Marynarki Wojennej ul. Polanki 117  tel. 58 552 62 65
  • Nadmorskie Centrum Medyczne ul. Świętokrzyska 4 tel. 58 763 98 90
  • Przychodnia Rodzinna "Medica Plus" ul. Lema 21 tel. 58 340 54 70
  • Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim ul. Raciborskiego 2A tel 58 773 30 31


TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200

www.gov.pl/web/zdrowie/tpk