Położna - Gdańsk
Patronaże i wizyty domowe tylko w niezbędnie koniecznych przypadkach po ustaleniu z Panią Moniką Brygałą.


Położna realizuje plan opieki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16. sierpnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, dostosowując jednocześnie tematykę oraz formę edukacji do indywidualnych potrzeb Pacjentki.


Standardowy plan edukacji okołoporodowej zawiera następujące tematy:


 1. Fizjologia ciąży, rozwój płodu w poszczególnych tygodniach ciąży.
  Dolegliwości ciążowe i sposoby radzenia sobie z nimi.
 2. Styl życia podczas ciąży - m.in. sposób żywienia, aktywność fizyczna, badania profilaktyczne.
 3. Profilaktyka zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym. 
 4. Aspekty prawne dotyczące Kobiety ciężarnej i rodzącej.
 5. Komórki macierzyste.
 6. Jak spakować się do szpitala?
  Przygotowanie kącika noworodkowego.
 7. Objawy zbliżającego się porodu.
  Plan porodu.
  Fizjologia porodu.
 8. Ból porodowy i u formy jego łagodzenia. Pozycje wertykalne.
 9. Cięcie cesarskie - zabieg planowany, zabieg ze wskazań nagłych.
 10. "STS" pierwszy kontakt z noworodkiem.
 11. Karmienie piersią - fizjologia laktacji.
  Korzyści z karmienia naturalnego dla marki i dla dziecka.
  Pozycje karmienia piersią.Zgodnie z zapisami Rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 21. września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, położna POZ m.in.:


 1. edukuje w zakresie planowania rodziny;
 2. sprawuje opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
 3. sprawuje opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia;
 4. sprawuje opiekę w chorobach ginekologicznych;
 5. sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia;
 6. edukuje w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
 7. przygotowuje do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
 8. zajmuje się poradnictwem laktacyjnym i promowaniem karmienia naturalnego;
 9. edukuje i udziela porad w zakresie powrotu płodności po porodzie i metod regulacji płodności;
 10. zajmuje się profilaktyką chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
 11. edukuje kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
 12. edukuje w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;